Разположение

Свинекомплекс Николово АД е разположен в Северна България, района на Дунавската равнина. Регионът е характерен с две основни производства – зърно (пшеница, царевица, ечемик, царевица) и лозарство. Подходящ район за развитие на интензивно животновъдство.

Исторически данни

Комплексът е построен в периода 1972-1975 година по английска технология с капацитет 1000 основни свине-майки. Предназначен е да изпълнява ролята на нуклеус. PIC е доставчик на двете основни породи - голяма бяла и ландрас с английски произход. Предприятието получава лиценз от PIC за производство и продажба на родителски форми за репродуктивните бази. По този начин свинекомплексът стои на върха на генетичната пирамида в свиневъдството и определя основните тенденции на селекция и репродукция в страната.

Цехът за Месопреработка към "Свинекомплекс - Николово " АД е построен през 1985 година и от тогава започва и дейността на дружеството в областта на месопреработвателна дейност. Цехът работи с месо, собствено производство и предлага на пазара прясно охладено месо, както и богат асортимент от пресни и сухи колбаси, кайма и деликатеси.

През 1997 година комплексът е изкупен от българската фирма «Лаудис Интернационал» ООД.

Днес

От 2000 година със стартирането на европейските програми е осъществен проект по програма САПАРД, който обнови голяма част от сградовия фонд за отглеждане на свине съгласно директивите на Европейския съюз.

Пазарните условия наложиха промяна в структурата на основното стадо. В момента комплексът притежава нуклеусно стадо и хибридни майки за производство на свинско месо за преработката му в колбаси и разфасовки. Тези производства се обезпечават от собствена фабрика за месодобив и месопреработка. Същата е ново строителство, отговаря на всички критерии за безопасност на производство, с внедрена система за самоконтрол с проследяемост на всеки продукт от марката на прасето до крайния продукт в магазина. Притежава лиценз за износ на продукцията в Европейския съюз.

През 2006 год. са пуснати в експлоатация изцяло обновени и разширени цехове за “Месодобив” и “Месопреработка”. На предприятието е издадено Удостоверение за регистрация на обект по ЗХ № 348 / 18.01.2006 г. Изградени са нови сушилни помещения, закупени са модерни машини и съоръжения, които дават възможност за производство на нови продукти по съвременни технологии в съчетание с традиционните български продукти като Суджук, Филе "Елена", Свинска кайзер пастарма, Петрохан, Луканка "Трапезица", Сушеница, Филе"Арбанаси", Словенско роле, Роле "Монтана" и други.

Изградените цехове за “Месодобив” и "Месопреработка" са в съответствие с новите ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и Европейските норми за производство на хранителни продукти. Изградената база дава възможност за здравословни и безопасни условия на труд.

В момента се подготвя проект, свързан с опазване на околната среда (контрол върху азота и фосфора). Избраната технология и оборудване ще осигурят 100% оползотворяване на животинския отпадък за обогатяване на земеделски земи.

Основни приоритети за развитие на «Свинекомплекс Николово» АД

Процесът на определяне на приоритетите и съответните мерки за постигане на тези приоритети е комплексна процедура, изискваща преговори и консултации с всички наши настоящи и бъдещи партньори. Тези приоритети включват и:

За постигане на тези цели изпълняваме следните критерии: