"Свинекомплекс - Николово" акционерно дружество.
7057 с.Николово, община Русе, област Русенска

Телефони:

Директор: 081/ 18 24 78
Директор за
връзки с инвеститорите:
081/ 18 37 30
Търговски отдел: 081/ 18 24 36
Fax: 082/ 84 52 66

E-mail:

kiselova@abv.bg